Огляд глосарія за алфавітом

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Всі

Веб-сторінка: (Попередня)   1  2  3  4  (Далі)
  Всі

П

Принципова схема

схема, на якій показані всі елементи пристрою й усі зв'язки між нимиС

Самоіндукція

явище виникнення КРС у котушці внаслідок зміни струму в цій котушці


Світлодіод

напівпровідниковий прилад, який, за рахунок процесів що відбуваються в p-n переході при протіканні через нього прямого струму, генерує оптичне випромінювання


Симістор

Напівпровідниковий прилад, що містить у собі поєднані в одному кристалі дві зустрічноввімкнені тиристорні структури


Структурна схема

схема, на якій показані основні функціональні частини приладу, їх
призначення й взаємозв'язки


Струм

Величина заряду переміщеного за одиницю часу


Т

Тиристор

напівпровідниковий прилад з трьома і більше p-n
переходами, який має два усталені стани і ВАХ якого має ділянку з
негативним опором


Транзистор

повністю керований напівпровідниковий прилад, що має три або більше виводи


Трикутник

З'єднання споживачів при трьохфазному живленні коли початок першого навантаження з'єднано з кінцем третього, початок другого - з кінцем першого, початок третього - з кінцем другого 


Ф

Феромагнетик

речовина, яка дуже сильно взаємодіє із магнітним полем,
підсилюючи його в сотні тисяч разів  Веб-сторінка: (Попередня)   1  2  3  4  (Далі)
  Всі