Струм

Величина заряду переміщеного за одиницю часу

» Глосарій