Диністор

Тиристор без керуючого електрода, що вмикається при досягненні певної напруги 

» Глосарій