1. Загальні відомості про електронні генератори

Електронний генератор – це обладнання, що перетворює електричну
енергію джерела постійного струму в енергію незатухаючих електричних
коливань заданої форми й частоти.
Генератори широко використовуються в електроніці: у радіоприймачах і
телевізорах, системах зв'язку, комп'ютерах, промислових системах керування й обладнаннях точного виміру часу.
Частота сигналу може змінюватися від декількох герців до багатьох
мільйонів герців. Вихідна напруга генератора може бути синусоїдальною,
прямокутною або пилкоподібною залежно від типу генератора (мал. 1).


Коли коливальний контур збуджується зовнішнім джерелом постійного
струму, у ньому виникають коливання. Ці коливання є загасаючими, оскільки

активний опір коливального контуру поглинає енергію струму. Для підтримки коливань у коливальному контурі поглинену енергію необхідно поповнити. Це здійснюється за допомогою позитивного зворотного зв'язку. Позитивний зворотний зв'язок - це подача в коливальний контур частини вихідного сигналу для підтримки коливань. Сигнал зворотного зв'язку повинен збігатися по фазі із сигналом у коливальному контурі.
На мал. 2 зображена блок-схема генератора.


Генератор можна розбити на три частини:
LC - коливальний контур, який звичайно є ланцюгом генератора, що задає
частоту;
• підсилювач, який збільшує амплітуду вихідного сигналу коливального
контуру;
• ланцюг зворотного зв'язку, що подає необхідну кількість енергії в
коливальний контур для підтримки коливань.
Таким чином, генератор - це схема з позитивним зворотним зв'язком, яка
використовує постійний струм для одержання коливань змінного струму.