Розділи

  • Основне методичне забезпечення дисципліни

    СпеціальністьСеместрЛекційЛаб.Практ.Самост.Підсумк. контроль
    Всі1-4--30 год. на семестр-залік