Огляд глосарія за алфавітом

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Всі

Веб-сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Всі

Б

Біполярний транзистор

тришарова структура p-n-p або n-p-n типу,
яка має два
p-n переходи і виводи від кожного шару


В

Варистор

нелінійний напівпровідниковий резистор


Варікап

напівпровідниковий прилад, що використовується в
якості керованої електричною напругою ємності


Випрямляч

електротехнічний пристрій, призначений для перетворення напруги, полярність якої періодично змінюється, у пульсуючу напругу однієї полярності


Внутрішній фотоефект

явище іонізації атомів кристалічних граток напівпровідника чи домішок у ньому квантами променевої енергії


Вузол

місце з'єднання трьох і більше гілок


Г

Гілка кола

ділянка кола, уздовж якої проходить той самий струм і складається з одного або декількох послідовно з'єднаних компонентів


Д

Диністор

Тиристор без керуючого електрода, що вмикається при досягненні певної напруги 


Діамагнетик

речовина, що послаблює магнітне поле 


Ділянка кола

частина електричного кола, що містить виділену сукупність її елементів


Діод

Електронний або напівпровідниковий прилад, який забезпечує пропускання струму в одному напрямку


З

Зірка

З'єднання трьохфазних споживачів при якому початки навантажень з'єднані з відповідними фазами, а кінці - з'єднані між собою 


К

Контур

замкнений шлях, що проходить по декількох гілках так, що
жодна гілка й жоден вузол не зустрічаються більш одного разу


М

Магнітна індукція

Силова характеристика магнітного поля, яка визначає силу, що діє на провідник зі струмом або на частинку, що рухається


О

Оптрон

комбінація світлодіода, який випромінює світло під дією електричного струму, і фотоприймача (фотодіода, фототранзистора, фототиристора), що генерує чи змінює струм під дією випромінювання


П

Парамагнетик

речовина, що підсилює магнітне поле


Польовий транзистор

прилад, струм якого обумовлений пересуванням носіїв заряду тільки одного знаку та керується електричним полем


Потенціал

Енергія одиничного заряду


Потокозчеплення

сума потоків самоіндукції всіх витків котушки


Потужність

Робота виконана за одиницю часу


Принципова схема

схема, на якій показані всі елементи пристрою й усі зв'язки між нимиС

Самоіндукція

явище виникнення КРС у котушці внаслідок зміни струму в цій котушці


Світлодіод

напівпровідниковий прилад, який, за рахунок процесів що відбуваються в p-n переході при протіканні через нього прямого струму, генерує оптичне випромінювання


Симістор

Напівпровідниковий прилад, що містить у собі поєднані в одному кристалі дві зустрічноввімкнені тиристорні структури


Структурна схема

схема, на якій показані основні функціональні частини приладу, їх
призначення й взаємозв'язки


Струм

Величина заряду переміщеного за одиницю часу


Т

Тиристор

напівпровідниковий прилад з трьома і більше p-n
переходами, який має два усталені стани і ВАХ якого має ділянку з
негативним опором


Транзистор

повністю керований напівпровідниковий прилад, що має три або більше виводи


Трикутник

З'єднання споживачів при трьохфазному живленні коли початок першого навантаження з'єднано з кінцем третього, початок другого - з кінцем першого, початок третього - з кінцем другого 


Ф

Феромагнетик

речовина, яка дуже сильно взаємодіє із магнітним полем,
підсилюючи його в сотні тисяч разів  


Фільтр

Пристрій, призначений для пропускання або обмеження проходження сигналів з певними параметрами 


Фотодіод

фотоелектричний прилад з одним p-n переходом,
параметри якого змінюються під дією квантів променевої енергії. залежить від величини напруги


Функціональна схема

займає проміжне положення між структурною і принциповою схемами, містить у собі характерні риси обох
Веб-сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Всі