1. Енергетичне обстеження

1. Енергетичне обстеження

Енергетичне обстеження проводяться з метою оцінки ефективного використання енергетичних ресурсів і зниження витрат споживачів на паливо та енергозабезпечення. Обов'язковою енергетичних обстежень підлягають організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, якщо річне споживання ними енергетичних ресурсів становить понад 6000 тонн умовного палива або більше 1000 тонн моторного палива.

Енергетичне обстеження - це обстеження споживачів паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) з метою встановлення ефективності використання ними ПЕР, визначення резервів економії ПЕР і вироблення економічно обгрунтованих заходів щодо зниження витрат на паливо та енергозабезпечення. Енергоаудит - це добровільне енергетичне обстеження, проведене за ініціативою споживача ПЕР. Енергетичне обстеження промислових підприємств і організацій здійснюється на основі законодавчої і керівної нормативно-технічної документації. Існують наступні види енергетичних обстежень: передпускових, первинне, періодичне, позачергове, локальне, експрес-обстеження.

В процесі енергетичного аудиту виконується техніко-економічне обстеження об'єктів генерування і споживання енергії з метою:

- визначення потенціалу економії витрат на споживані паливно-енергетичні ресурси;

- розробки організаційно-технічних і економічних заходів для економії коштів і енергоресурсів.

Економія досягається шляхом виявлення і усунення неприпустимих витрат енергії, впровадження більш економічних схем і процесів, що адаптуються до мінливих умов роботи, використання постійно діючої системи обліку витрати і аналізу енергоспоживання, що дозволяють постійно контролювати ефективність використання енергоресурсів, а також системи організаційних і економічних заходів, стимулюючих економію паливно-енергетичних ресурсів.