1. Коливання напруги

1. Коливання напруги

Коливання напруги - швидкі зміни діючого значення напруги, що відбуваються зі швидкістю 1-2% в секунду і більше. Коливання напруги амплітудою (розмахом зміни напруги), частотою і інтервалами між наступними один за одним змінами напруги [4].

Причина виникнення коливання напруги - електроприймачі з швидкозмінними режимами роботи.