1. Загальні положення

1. Загальні положення

Під терміном «якість електроенергії» розуміється відповідність основних параметрів енергосистеми встановленим нормам виробництва, передачі і розподілу електроенергії [1, 7].