1. Аналіз електричних кіл постійного струму

Під аналізом електронних кіл розуміють визначення змінних, які характеризують електричний стан кола на підставі відомих параметрів елементів кола та способу їхніх з’єднань.

Аналіз електронних схем дає змогу прогнозувати  перетворення сигналів у реальних колах.

Очевидно, аналіз електричного кола відбувається на підставі математичної моделі схеми, що відповідає цьому колу. Тобто аналіз електричного кола у математичному розумінні зводиться до роз’язання деякого рівняння чи системи рівнянь. Існують різні види аналізу електричних кіл, взаємоз’язок між якими показано на рис.4.1.

 

Рис.4.1.  Види аналізу електричних кіл

Компонентами кіл постійного струму є резистивні компоненти та джерела енергії, параметри яких не змінюються у часі.