1. Електричне коло

1. Електричне коло

Поняття електричного кола є узагальненим поняттям цілої низки систем – електротехнічних, електроенергетичних, електронних, радіотехнічних та комп’ютерних. Щодо застосування у конкретній галузі це поняття має певну специфіку, однак основні поняття теорії електричних кіл є універсальними і дають змогу аналізувати процеси у названих вище об’єктах.

Електричне коло – це реальний фізичний об’єкт, утворений сукупністю тіл і середовищ, що утворюють замкнуті контури для протікання струму

Електричним колом називають сукупність тіл та середовищ, які утворюють замкнуті контури для протікання електричного струму.

Названі вище тіла і середовища можуть бути як провідниками, так і діелектриками бо, як відомо, навіть ідеальні ізолятори можуть проводити змінний струм.

Компонентами електричного кола можуть бути найрізноманітніші елементи (провідники, нагрівальні прилади, електричні лампи, електродвигуни, трансформатори, діоди, транзистори, інтегральні схеми, мікрофони, гучномовці, антени, батареї, акумулятори, електрогенератори тощо). Однак їх можна розділити на дві великі групи: елементи, які є причиною виникнення електричного струму, та елементи, які утворюють щляхи для протікання струму. Іншими словами, елементи першої групи продукують електричну енергію, а другої – є її споживачами, внаслідок чого ці елементи називають відповідно джерелом енергії та елементами навантаження.

Схематичне зображення найпростішого електричного кола подано на рис.2.1.

Рис.2.1. Схематичне зображення одноконтурного кола

 Зважаючи на те, що компонентами електричного кола може бути велика множина різноманітних елементів та пристроїв, для спрощення  аналізу доцільною є певна їхня уніфікація, яка полягає у виборі базового набору типових ідеальних елементів, з’єднанням яких можна з певною точністю відображати властивості усіх інших реальних компонент. Якщо використати такі типові елементи для схематичного зображення деякого кола, то ми отримаємо електричну схему цього кола.

Отже, електрична схема є моделлю електричного кола і слугує об’єктом подальшого аналізу з метою дослідження електромагнітних процесів, характерних для цього кола.