Розділи

 • Мета та завдання дисципліни

  Мета та завдання навчальної дисципліни

   

  Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни

  Код

  Зміст

  Результати навчання

  Спеціальні (фахові) компетентності. Загально-професійні

   

  Здатність розрізняти конструктивні особливості ДВЗ

  Знати: особливості конструкцій різних типів ДВЗ

  Вміти: розрізняти конструктивні особливості різних типів ДВЗ

   

  Знання властивостей сучасних паливно-мастильних матеріалів які використовуються в ДВЗ

  Знати: основні характеристики сучасних матеріалів, які застосовуються як робочі рідини в ДВЗ

  Вміти: використовувати знання з сучасних матеріалів, виробів і конструкцій при виконанні розрахунків

   

  Здатність оцінювати вплив окремих параметрів на виконання процесів  які відбуваються в процесі роботи ДВЗ

  Знати: теоретичні основи впливу параметрів на робочі процеси в ДВЗ.

   

  Знання сучасних вимог для теплового та динамічного розрахунку ДВЗ

  Знати: основні положення сучасних методів розрахунку різних типів двигунів

   

  Володіння програмними комплексами для теплового та динамічного розрахунку ДВЗ

  Знати: структуру теплового та динамічного розрахунку ДВЗ

   

  Вміти: використовувати системи комп'ютерної алгебри з класу систем автоматизованого проектування

  • Витяг з робочої програми курсу

   ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ2018-2019 рр.

    

   шифр

   ОР бакалавр

   Форма навчання: денна

   Форма контролю

   Семестр

   Відмітка про погодження

   Назва спеціальності (спеціалізації)

   Кредитів на сем.

   Обсяг годин

   Кількістьіндивідуальних робіт

   Всього

   аудиторних

   Разом

   у тому числі

   Л

   Лр

   Пз

   КП

   КР

   РГР

   Роб

   133

   «Галузеве машинобудування»

   3,5

   105

   36

   14

   8

   14

    

    

   1

    

   З

   5

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   шифр

   ОР бакалавр

   Форма навчання: заочна

   Форма контролю

   Семестр

   Відмітка про погодження

   Назва спеціальності (спеціалізації)

   Кредитів на сем.

   Обсяг годин

   Кількістьіндивідуальних робіт

   Всього

   аудиторних

   Разом

   у тому числі

   Л

   Лр

   Пз

   КП

   КР

   РГР

   Роб

   133

   «Галузеве машинобудування»

   2,5

   75

   16

   6

    

   10

    

    

   1

    

   З

   7