Розділи

 • МА для АТП, ЕСА

  Математичний аналіз для АТП, ЕСА


  Викладач доц., к.т.н. Баліна О.І., доц. к.т.н Безклубенко І.С.


  шифр

  назва спеціальності

  151

  Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

  (денна, скорочена форми навчання)

  151


  Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

  (заочна форма навчання)



  141

  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  (денна, скорочена форми навчання)

   




  Склад дисципліни

  шифр

  Бакалавр «Автоматизація та приладобудування»

  Форма навчання:                            денна, скорочена

  Форма контролю

  Семестр

  Відмітка про погодження

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин^

  Кількість індивідуальних робіт

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  КП

  КР

  РГР

  р

  151

   

   

   

  Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

   

   

  6

  180

  74

  44

   

  30

   

   

  1

   

  екз

  1

   

   

  4

  120

  64

  34

   

  30

   

   

  1

   

  екз.

  2

   

  шифр

  Бакалавр «Автоматизація та приладобудування»

  Форма навчання:                             заочна

  Форма контролю

  Семестр

  Відмітка про погодження

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин^

  Кількість індивідуальних робіт

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  КП

  КР

  РГР

  р

  151

   

   

   

  Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

   

   

  6

  47

  28

  6

   

  22

   

   

  1

   

  екз

  1

   

   

  4

  45

  22

  2

   

  20

   

   

  1

   

  екз.

  2

   

  шифр

  Бакалавр «Електрична інженерія»

  Форма навчання:                            денна, скорочена

  Форма контролю

  Семестр

  Відмітка про погодження

  Назва спеціальності (спеціалізації)

  Кредитів на сем.

  Обсяг годин^

  Кількість індивідуальних робіт

  Всього

  аудиторних

  Разом

  у тому числі

  Л

  Лр

  Пз

  КП

  КР

  РГР

  р

  141

   

   

   

  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

   

   

  5

  151

  74

  44

   

  30

   

   

  1

   

  екз

  1

   

   

  8

  251

  98

  34

   

  64

   

   

  1

   

  екз.

  2

   


 • Посилання

  Корисні посилання за темою дисципліни.