1. Сучасний стан та перспективи розвитку електроенергетики.

2. Джерела електроенергії та класифікація електростанцій.

3. Поняття: енергосистема та її значення у народному господарстві.

4. Номінальні значення потужності, напруги, струму та частоті.

5. Надійність електропостачання, особливості електропостачання в залежності від категорії споживачів.

6. Сучасна енергетика та її взаємодія з оточуючим середовищем.

7. Який, на Вашу думку, потрібен на даний час комплекс заходів по охороні оточуючого середовища.

8. Які існують нові екологічно чисті джерела енергії?

9. Які існують показники якості електроенергії?

10. Як якість електроенергії впливає на роботу електроприймачів?

11. Графіки споживання електричної енергії та їх призначення.

12. Передача електроенергії на змінному та постійному струмі.

13. Конструктивне виконання лінії електропередач.

14. Перетворювальні підстанції та їх обладнання.

15. Призначення та класифікація знижувальних трансформаторних підстанцій.

16. Основні схеми знижувальних трансформаторних підстанцій.

17. Визначення числа та розміщення трансформаторних підстанцій.

18. Особливості характеристик приймачів електроенергії, що застосовуються у житлово-комунальному господарстві та у промисловому виробництві.

19. Які існують методи розрахунку електричного навантаження, особливості розрахунків навантаження у житлово-комунальному господарстві.

20. Розрахунок електричних мереж та вибір перерізу проводів.

21. Поняття про коротке замикання.

22. Заходи до захисту від струмів короткого замикання.

23. Електродинамічна та термічна дії струмів короткого замикання.

24. Вибір струмоведучих частин електроустаткування по умовам короткого замикання.

25. У чому різниця розрахунків струмів короткого замикання для мереж до 1000В і мереж вище 1000В (навести приклади розрахункових схем).

26. Які існують способи зменшення споживання реактивної потужності приймачів електроенергії?

27. Синхронний компенсатор реактивної потужності, як він дії.

28. Компенсація реактивної потужності за допомогою конденсаторних пристроїв.

29. Призначення релейного захисту в електромережах до 1000В і вище 1000В.

30. Класифікація реле, які використовуються в релейному захисті.

31. Що таке автоматичне включення резерву?

32. Що таке автоматичне повторне включення?

33. Що таке струмові відсікання?

34. Що таке автоматичне частотне розвантаження?

35. Що таке максимальний захист?

36. Що таке диференційний та газовий захист трансформаторів?

37. Поздовжній та поперечний захист лінії електропередач.                                                                                                                                 38. Яким вимогам повинен відповідати релейний захист?

39. Заходи по захисту електромереж та електроустаткування від короткого замикання у межах до 1000В і вище 1000В.40. Заходи по захисту повітряних електромереж від грозових розрядів.

41. Заходи по захисту підземних комунікацій і кабелів від електрокорозії.

42. Що таке заземлення та занулення, режим нейтралі?

43. Природні та штучні пристрої заземлення.


Остання версія: четвер, 31 січня 2019, 15:18