Огляд глосарія за алфавітом

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Всі

Веб-сторінка:  1  2  (Далі)
  Всі

А

автотрансформатор


Д

діелектрик

матеріал, в якому відсутні вільні електрони, і який перешкоджає протіканню електричного струму

(приклад діелектриків: різні пластмаси, слюда, порцеляна, скло, мармур, гума, смоли, лаки та ін.)


Е

електричне поле

одна з форм матерії, яка має властивість діяти з деякої силою на внесені в нього електричні заряди


електричний струм

впорядкований рух зарядів (електронів у провідниках або іонів в газах, рідинах)


З

закон Ома для ділянки кола

сила струму на ділянці кола прямо пропорційна напрузі, прикладеній до цієї ділянки й обернено пропорційна опору

К

коефіцієнт завантаження трансформатора

відношення струму вихідної обмотки до номінального струму вихідної обмотки: β=І2


коефіцієнт трансформації

відношення напруги вхідної обмотки до напруги вихідної обмотки при роботі трансформатора в режимі холостого ходу


Н

напруженість електричного поля

векторна величина, що служить силовою характерис­тикою електричного поля і рівна силі, що діє на одиничний пробний заряд у деякій точці


номінальна потужність трансформатора

повна потужність трансформатора при номінальному режимі його роботи (номінальна вхідна напруга та температура навколишнього середовища)

П

потенціал (електричний)

скалярна величина, що є енергетичною характеристикою електричного поля і чисельно рівній роботі поля по переміщенню одиничного заряду з даної точки в нескінченністьВеб-сторінка:  1  2  (Далі)
  Всі