Розділи

 • Загальне

  • Напрям підготовки
   6.060101  "Будівництво"

   Спеціальність
   192 "Будівництво та цивільна інженерія"
  • Метою викладання навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» є формування знань з основних понять і законів електротехніки, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан електричних і магнітних кіл, знань принципу дії та конструкції таких електротехнічних приладів, як трансформатори, електровимірювальні прилади, електричні апарати, електричні машини постійного та змінного струмів, принцип дії напівпровідникових приладів.
  • Характеристика навчальної дисципліни
   Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
   ТБКВМ
   3
   20
   16
   -
   34
   залік
   ТБКВМ
   4
   20
   16
   -
   46
   залік

   Конспект лекцій рекомендується записувати основні тези, малюнки з дошки, а також розв’язок всіх практичних задач, які розглядатимуться на лекціях.

   Умова допуску до заліку – відпрацьовані і захищенні лабораторні роботи. При своєчасному захисті лабораторних робіт (з першої спроби), а також при доброму відвідуванні лекцій, дозволяється отримати оцінку заліку, як середньоарифметичну від оцінок за лабораторні роботи.

  • Файл icon

   Робоча програма навчальної дисципліни

  • Папка icon

   Література в електронному вигляді

  • Веб-сторінка icon

   Список підручників з дисципліни "Електротехніка", які наявні в бібліотеці КНУБА

 • Модуль 1 (ОСІННІЙ СЕМЕСТР)

  Основними завданнями вивчення дисципліни в Модулі 1 є набуття навичок розрахунку кіл постійного та змінного синусоїдного струмів, розрахунку трифазних синусоїдних кіл.
  Питання на заліку не будуть виходити за межі матеріалу лекцій, що представлені нижче.
 • Модуль 2 (ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР)

  Основними завданнями вивчення дисципліни в Модулі 2 є вивчення принципів дії і побудови електричних машин, електричних апаратів та електровимірювальної техніки; ознайомлення з принципом дії та галузями застосування електронних пристроїв.

  • Тест icon
   Техніка безпеки Тест
   Доступно до закінчення 1 червня 2019
  • Тест icon
   Тест по всій дисципліні