Модуль Найменування Опис
Файл Навчальна програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Папка Навчальні посібники

Література в електронному вигляді

Веб-сторінка Список літератури

Список підручників з дисципліни "Електротехніка", які наявні в бібліотеці КНУБА

Модуль 1 (ОСІННІЙ СЕМЕСТР) URL ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ В МЕТАЛАХ

Відеоролик за авторством Ігнатенко Майі Юріївни

URL ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО ЕЛЕКТРИКУ (до 1-ї пол. XIX ст.)

Відеозапис від телеканалу "BBC"

Папка КУРС ЛЕКЦІЙ
Папка ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
URL Розрахунок електричної схеми в Excel

Електрична схема являє собою послідовне з'єднання котушки індуктивності, активного опору та конденсатора.
Можна побачити зміну в часі будь-яких двох сигналів, змінюючи відповідним чином параметри сигналів під заголовком "побудова графіків залежності". Якщо сигнали різної розмірності (наприклад, напруга і струм), для другого сигналу доцільно створювати додаткову шкалу.