1. Основні причини росту електромагнітних завад

1. Основні причини росту електромагнітних завад

Зростання встановленої потужності нелінійних, несиметричних і різкозмінних навантажень промислових підприємств привів до істотного збільшення рівня електромагнітних завад (ЕМЗ) в системі електропостачання (СЕС) і підприємств і ЕС [2]. Ці перешкоди, в залежності від їх характеру, інтенсивності і тривалості, несприятливо впливають на силові електроустановки, системи автоматики, РЗ і телекомунікації і т.д. У ряді випадків це призводить до зниження надійності електропостачання, збільшення втрат ЕЕ, погіршення якості і зменшення кількості продукції, що випускається, що обумовлює практичну значимість проблеми ЯЕ [2].

Електромагнітна сумісність (ЕМС) визначається, як здатність електротехнічного пристрою задовільно функціонувати в його електромагнітному оточенні, не впливаючи на це оточення, до якого належить також і інші пристрої. Дане визначення стосовно СЕС підприємств виявляється неповним, тобто в коло питань ЕМС не включені СЕС з їх особливостями посилення перешкод (наприклад, в результаті резонансних явищ), їх деформації і навіть генерування. Таким чином, під ЕМС слід розуміти не тільки здатність електрообладнання нормально функціонувати в навколишній електромагнітній обстановці, але також здатність не привносити в неї неприпустимих перекручувань. Слід зазначити, що проблема ЯЕ виявляється більш широкою, ніж проблема ЕМС.

При будь-якій системі господарювання ЕЕ розглядається як товар, що характеризується певними специфічними властивостями і показниками, перелік і значення яких визначають його споживчі якості. У класичній теорії ЕМС питання ЕМС аналізувалися в двох основних напрямках: працездатність (стійкість) системи або пристрою при наявності ЕМП і емісія (генерування) ЕМП. Як генеруються ЕМП, що визначають рівень емісії і залежність від частоти f, можуть бути ВГ або КН.