1. Провали напруги

1. Провали напруги

До провалів напруги відноситься раптове значна зміна напруги в точці електричної мережі нижче рівня 0,9 Uном, за яким слід відновлення напруги до початкового або близького до нього рівня через проміжок часу від десяти мілісекунд до декількох десятків секунд (див. Рисунок 7.1).

Характеристикою провалу напруги є його тривалість - Δtn, рівна [4]:

 

де tн і tк - початковий і кінцевий моменти часу провалу напруги


Малюнок 7.1 - Провал напруги

Провал напруги характеризується також глибиною провалу напруги δUп- різницею між номінальним значенням напруги і мінімальним діючим значенням напруги, вираженої в одиницях напруги або у відсотках від його номінального значення. Провал напруги обчислюється за виразамиГранично допустиме значення тривалості провалу напруги в електричних мережах напругою до 20 кВ включно дорівнює 30 с. Тривалість автоматично видаляється провалу напруги в будь-якій точці приєднання до електричних мереж визначається витримками часу релейного захисту та автоматики.

Раптове і значне зниження напруги (менше 90% Uном) тривалістю від декількох періодів до декількох десятків секунд з наступним відновленням напруги.

Причинами провалів напруги є спрацьовування засобів захисту і автоматики при відключенні грозових перенапруг, струмів короткого замикання (КЗ), а також при помилкових спрацьовування захистів або в результаті помилкових дій оперативного персоналу.

ГОСТ 13109-97 не нормує провал напруги, він обмежує його тривалість 30-ю секундами. Правда, ці явища, тривалістю більше 30 секунд, практично не трапляються - напруга вже не відновлюється.