1. Характеристика несинусоїдальності напруги

1. Характеристика несинусоїдальності напруги

Несинусоїдальність напруги - спотворення синусоїдальної форми кривої напруги (див. Рисунок 5.1). Несинусоїдальність напруги характеризується значенням коефіцієнта спотворення кривої,%, і коефіцієнтом n-ой гармонійної складової напруги,% [4, 8].

https://konspekta.net/studopediaorg/baza14/3632047066546.files/image018.gif

Малюнок 5.1 - Несинусоїдальність напруги

Причина виникнення несинусоїдальності напруги - це силове обладнання з тиристорним керуваннямлюмінесцентні лампизварювальні установкиперетворювачі частотиімпульсні перетворювачі напруги.

Джерелами спотворень є синхронні генератори електростанційсилові трансформаторищо працюють при підвищених значеннях магнітної індукції в осерді (при підвищеній напрузі на їх висновках), перетворюючі пристрої змінного струму в постійний і ЕП з нелінійними вольт - амперних характеристиками (або нелінійні навантаження).

Спотворення, створювані синхронними генераторами і силовими трансформаторами, малі і не роблять істотного впливу на систему електропостачання і на роботу ЕП. Головною причиною спотворень є вентильніперетворювачі, електродуги сталеплавильні і рудотермічні печі, установки дугового і контактного зварювання, перетворювачі частоти, індукційні печі, ряд електронних технічних засобів (телевізійні приймачі, ПЕОМ), газорозрядні лампи тощо. Електронні приймачі електроенергії та газорозрядні лампи створюють при своїй роботі невисокий рівень гармонійних спотворень на виході, але загальна кількість таких ЕП велике.

Несинусоїдальність вліяніет на зростання втрат в електричних машинах, вібрації; порушення роботи автоматики захисту; збільшення похибок вимірювальної апаратури; відключення чутливих ЕПУ.

ЕП з нелінійної вольтамперной характеристикою споживають струм, форма кривої якого відрізняється від синусоїдальної. А протікання такого струму за елементами електромережі створює на них падіння напруги, відмінне від синусоїдального, це і є причиною спотворення синусоїдальної форми кривої напруги.

Наприклад, напівпровідникові перетворювачі споживають струм трапецієподібної форми, образно кажучи - вихоплюють з синусоїди шматочки прямокутної форми.

35% електроенергії перетвориться і споживається на постійній напрузі.

Джерелами несинусоїдальності напруги є статичні перетворювачі, дугові сталеплавильні та індукційні печі, трансформатори, СД, зварювальні установки, газорозрядні освітлювальні прилади, офісна та побутова техніка і так далі.

Строго кажучи, всі споживачі мають нелінійну вольтамперних характеристику, крім ламп розжарювання, та й ті заборонені.

Несинусоїдальність напруги характеризується наступними показниками:

- коефіцієнтом спотворення синусоидальности кривої напруги;

- коефіцієнтом n-ой гармонійної складової напруги.

Коефіцієнт спотворення синусоидальности кривої напруги КU визначається за виразом,%:


де U Ні - діюче значення n-ой гармонійної складової напруги, В;

n - порядок гармонійної складової напруги;

N - порядок останньої з врахованих гармонійних складових напруги, стандартом встановлюється N = 40;

U (1) - діюче значення напруги основної частоти, В.

Допускається КU визначати за виразом,%:

https://konspekta.net/studopediaorg/baza14/3632047066546.files/image018.gif

де Uном - номінальна напруга мережі, В.

Коефіцієнт n-ой гармонійної складової напруги дорівнює,%:

https://konspekta.net/studopediaorg/baza14/3632047066546.files/image018.gif

Допускається КU(п) обчислювати за виразом, %:

https://konspekta.net/studopediaorg/baza14/3632047066546.files/image018.gif

Для обчислення необхідно визначити рівень напруги окремих гармонік, що генеруються нелінійним навантаженням.

Фазна напруга гармоніки в розрахунковій точці мережі знаходять з виразу:

 

де I Ні - діюче значення фазного струму n-ої гармоніки;

UКП - напруга нелінійного навантаження (якщо розрахункова точка збігається з точкою приєднання нелінійного навантаження, то UКП = Uном);

Uном - номінальна напруга мережі;

Sк - потужність короткого замикання в точці приєднання нелінійного навантаження.

Для розрахунку U (п) необхідно попередньо визначити струм відповідної гармоніки, який залежить не тільки від електричних параметрів, але і від виду нелінійного навантаження.

Нормально допустимі і гранично допустимі значення КU в точці загального приєднання до електричних мереж з різним номінальним напругою наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 - Значення коефіцієнта спотворення синусоидальности кривої напруги

Нормально допустимі значення при Uном, кВ

Гранично допустимі значення при Uном, кВ

0,38

6-20

 

110-330

0,38

6-20

 

110-330

8,0

5,0

4,0

2,0

12,0

8,0

6,0

3,0