5. Класичний метод розрахунку перехідних процесів

Суть цього методу полягає у формуванні математичної моделі схеми у вигляді диференційного рівняння чи системи диференційних рівнянь, які розв’язуються традиційними методами теорії дифрівнянь. Змінними у такій математичній моделі є миттєві значення струмів та напруг. Причому найзручніше вибрати змінними струми у котушках індуктивності та напруги на конденсаторах, які визначають енергетичний стан кола. Крім цього, напруги на конденсаторах і струми у котушках індуктивності визначають значення змінних у початковий момент часу (початкові умови), які є необхідними для запису роз’язку диференційного рівняння.

Проілюструємо класичний метод розрахунку перехідних процесів на простому прикладі.

           Наведемо два закони комутації, які дозволяють визначити початкові умови, необхідні для отримання розв’язку диференційного рівняння.

            1–й закон Струм у котушці індуктивності не може змінюватися стрибкоподібно.

            2–й закон Напруга на конденсаторі не може змінюватися стрибкоподібно.