Файли програм для розрахунку електричних кіл

Програми для розрахунку: 

розрахунок матриці 3 х 3;

калькулятор комплексних чисел;

розрахунок механічної характеристики асинхронного двигуна;

побудова графіків.