Тема 8. Перетворення сигналів в електронних колах

3 Підсилення сигналів

3.1. Класифікація, основні параметри та характеристики підсилювачів
3.2. Елементарні підсилювальні каскади
3.3. Зворотні зв’язки в підсилювачах