Тема 8. Перетворення сигналів в електронних колах

2 Частотна фільтрація електричних сигналів

Електричні фільтри класифікують, передовсім, залежно від діапазону частот, які пропускає фільтр. Відповідно до цього розрізняють:

                – фільтри нижніх частот (ФНЧ), смуга пропускання яких міститься в діапазоні від 0 до деякої частоти wзр, яку називають частотою зрізу;

                – фільтри верхніх частот (ФВЧ), смуга пропускання яких міститься  в діапазоні частот від wзр до ¥;

                – смугові фільтри (СФ), смуга пропускання яких лежить  в діапазоні частот від wзр н до wзр в;

                – режекторні (запираючі) фільтри (ЗФ), смуга запирання яких міститься  в діапазоні частот від wзр 1 до wзр 2.

Суть фільтрації сигналів полягає у зміні спектрального складу вхідного сигналу, при якому різним гармонікам відповідають різні коефіцієнти передавання.

                На рис. 5.1. зображені амплітудно-частотні характеристики коефіцієнта передавання ідеальних фільтрів.


Рис. 5.1. Амплітудно-частотні характеристики ідеальних фільтрів: а – ФНЧ; б – ФВЧ; в – СФ; г – ЗФ

                Залежно від типів елементів, які входять до складу фільтра, розрізняють:

                – пасивні фільтри, до складу яких входять тільки пасивні елементи (конденсатори, резистори, котушки індуктивності);

                – активні фільтри, до складу яких входять пасивні та активні елементи (транзистори, операційні підсилювачі тощо).