Вивчення елементів лінійної алгебри, векторної алгебри та аналітичної геометрії

Дисципліна викладається під час весняного семестру 3-го курсу в XII чверті для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки". Спеціальності: "Інформаційні технології проектування" (ІТЕП), "Інформаційні управляючі системи і технології" (ІУСТ)