Мета вивчення дисципліни – сформувати основні уявлення про специфіку трудового права, навчити студентів використовувати набуті правові знання і навички в подальшій професійній діяльності.