1. Імпульс напруги

1. Імпульс напруги

Спотворення форми кривої напруги живлення може відбуватися за рахунок появи високочастотних імпульсів при комутаціях в мережі, роботі розрядників і т.д. Імпульс напруги - різка зміна напруги в точці електричної мережі, за яким слід відновлення напруги до початкового або близького до нього рівня. Величина спотворення напруги при цьому характеризується показником імпульсного напруги (див. Рисунок 8.1) [4].

 

Малюнок 8.1 - Параметри імпульсної напруги

Імпульсна напруга в відносних одиницях рівна:

https://konspekta.net/studopediaorg/baza14/3632047066546.files/image037.gif

де Uімп - значення імпульсної напруги, В.

Амплітудою імпульсу називається максимальне миттєве значення імпульсу напруги. Тривалість імпульсу - це інтервал часу між початковим моментом імпульсу напруги і моментом відновлення миттєвого значення напруги до початкового або близького до нього рівня.

Показник - імпульсна напруга стандартом не нормується.