Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії) за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування

Мета курсу – вивчення та засвоєння ліцензування та патентування об’єктів інтелектуальної власності. Завдання дисципліни полягає у викладенні здобувачам основ знань про систему винахідницької та патентно-ліцензійної роботи, яка є невід’ємною складовою діяльності науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій та технологічних підприємств

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача


Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії) за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування

Мета курсу – засвоєння аспірантами основних понять та визначень гнучких виробничих систем машинобудівельного виробництва. Завдання дисципліни – отримання навиків з виконання виробничотехнічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності в галузі створення і впровадження нових технологій з використанням гнучких виробничих систем; розробки виробничих дільниць та виконання вибору прогресивного технологічного обладнання для роботи гнучкого автоматизованого виробництва

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача


Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії) за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”

Мета курсу – формування у здобувачів компетентностей щодо принципів побудови мехатронних пристроїв, модулів та систем гідропневмоавтоматики, розробки та використання програмного забезпечення для керування підйомно-транспортними, будівельними, дорожніми та меліоративними машинами, а також вирішення комплексних завдань автоматизації сучасного виробництва

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача

Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії) за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування

Мета курсу – формування у здобувачів компетентностей щодо принципів пошуку, аналізу і систематизації інформації по темі наукового дослідження, використання інформаційних ресурсів і баз даних наукових публікацій, а також використання практичних навичок та знань в організації науково-дослідних і науково-виробничих робіт у машинобудівній галузі

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача

Про курс

В  сучасних  виробництві  і  науці  дуже  часто  постають  задачі розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  практичні  проблеми,  що передбачають  застосування  теорій  та методів динаміки, міцності,  стійкості, раціональної  оптимізації,  довговічності,  надійності  та  безпеки  конструкцій машин будівельної індустрії;  застосування  інформаційних  технологій,  наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування

Дисципліна "Розрахункові методи в динаміці та міцності конструкцій машин будіндустрії" викладається здобувачам для вивчення розрахунків елементів конструкцій машин будівельної індустрії. Здобувачі повинні отримати навики з основ будівельної механіки, елементів конструкцій машин будівельної індустрії та розрахунку і конструювання машин будівельної індустрії
__________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача

Про курс

Навчальний курс викладається для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії) за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”

Мета курсу – викладання аспірантам основ знань по методам і методиками виконання стендових та натурних випробовувань будівельної техніки та її вузлів. Завдання курсу полягає у отримані навиків з проведення технічних експериментів, проектування стендів та визначення кількості та тривалості випробувань для підтвердження необхідних значень ресурсних випробувань

___________________________________________________

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача