Модуль №2. Лабораторна №5. Використання текстур в OpenGL.