Модуль №2. Лабораторна №4. Побудова тіні об'єкта в OpenGL.