Модуль №2. Лабораторна робота №2. Обов'язкова! Використання Tess-об'єктів бібліотеки OpenGL.