Модуль №2. Лабораторна робота №1. Обов'язкова! Розробка програми просторового моделювання.