Модуль №1. Лабораторна робота №4. Обов'язкова! Створення програми з афінними перетвореннями.