Модуль №1. Лабораторна робота №3. Обов'язкова! Штрихування полігонів в OpenGL.