Модуль №1. Лабораторна робота №2. Знаходження точки перетину двох відрізків.