Розділи

  • Загальне

  • Модуль 1 (ОСІННІЙ СЕМЕСТР)

    Основними завданнями вивчення дисципліни в Модулі 1 є набуття навичок розрахунку кіл постійного та змінного синусоїдного струмів, розрахунку трифазних синусоїдних кіл.
    Питання на заліку не будуть виходити за межі матеріалу лекцій, що представлені нижче.
  • Модуль 2 (ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР)

    Основними завданнями вивчення дисципліни в Модулі 2 є вивчення принципів дії і побудови електричних машин, електричних апаратів та електровимірювальної техніки; ознайомлення з принципом дії та галузями застосування електронних пристроїв.