Дисципліну викладає кафедра товарознавства і комерційної діяльності в будівництві для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Дисципліну викладає кафедра товарознавства і комерційної діяльності в будівництві для студентів напряму 6.030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво"