проект висотного житлового будинеу

“Архітектурне проектування” є основною дисципліною фахової підготовки з циклу професійно-орієнтованих дисциплін за навчальним планом. Особливості навчання фахівця-архітектора полягають в тому, що:
- архітектурне проектування, відповідно до специфіки майбутньої праці є сплавом пізнавальної, творчої і практичної діяльності;
- ця дисципліна є головною, вона займає 25% навчального часу;
- архітектурне проектування – це одна з форм самостійної творчої роботи студента, яка виконується під керівництвом викладача.

Основні напрями сучасної світової архітектури

кінець ХХ - початок ХХІ ст.