Курс практикуму з Інженерної геодезії для студентів 3го курсу очної форми навчання спеціальності Інженерна геодезія та Космічний моніторинг Землі