Тематический план

 • Общее

  Дисципліну викладає кафедра автоматизації технологічних процесів для студентів спеціальностей:

  151 - "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

  141 - "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"


  Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  3, 44626 26
  КР, екзамен
  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
  3, 4 50 48 42
  КР, екзамен


  Викладачі: Луценко Вадим Юрійович, к.т.н., доцент,

   Волчков Максим Володимирович, асистент


  Мета дисципліни полягає у  вивченні студентами теорії напівпровідникових приладів, основ аналогової та цифрової електроніки, та елементів теорії побудови сучасних електронних пристроїв систем автоматичного керування технологічними процесами

  Завданням дисципліни  є оволодіння теоретичною базою сучасних електронних пристроїв з орієнтацією на вирішення практичних задач автоматизації.

  Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни

  Знати: теорію роботи та побудови напівпровідникових приладів, принципи роботи та побудови аналогових електронних пристроїв, принципи роботи та побудови цифрових електронних пристроїв.

  Вміти:  

  -розробляти електронні схеми підсилювачів, джерел живлень, комбінаційних та послідовних мікросхем, аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів;

  -розробляти пристрої цифрової схемотехніки;

  - проводити аналіз роботи та розрахунок  аналогових і цифрових схем;

  -користуватися довідковою та допоміжною літературою.

 • Зовнішні ресурси

 • 2021-2022 навчальний рік