Section outline

 • 1) Кравченко І.М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Електричні кола: методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи: для студ. спец. 7.092214 "Підйомно-трансп. будів., дор., меліорат. маш. і обладн." / Кравченко І.М.;Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2010. – 36с. 

  2) Кравченко І.М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Електричні кола. Методичні вказівки до лабораторних робіт : для студ. спец. 7.090214 "Підйомно-транспортні будів., дор., меліорат. машини і обладнання" / Кравченко І.М.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2010. – 34с. 

  3) Кравченко І.М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Трансформатори та електричні машини : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: для студ. спец. 7.092214 "Підйомно-трансп. будів., дор., меліорат. маш. і обладн." / Кравченко І.М.;Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2010. – 48с. 

  4) Кравченко І.М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Електричні кола: методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи: для студ. спец. 7.092214 "Підйомно-трансп. будів., дор., меліорат. маш. і обладн." / Кравченко І.М.;Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : [б.в.], 2010. – 36с. 

  Рекомендована література

  Базова

  1) Григоровський Є.П. Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка : Підручник : В 3 ч. Ч.2. Електричні кола змінного струму, основи електроніки і електричні вимірювання / Київськ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : [б.в.], 2003. – 371с.