Section outline

 • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  АТП 7
  26
  14
  14
  81
  екзамен
  АТПс 5
  26
  14
  14
  81
  екзамен
   АТПз  7  2  10 10
  113
   екзамен
   АТПзс  5  4  8 8
   115  екзамен


  Викладачі: Голенков Геннадій Михайлович

  Шифр

  Назва спеціальності

  151

  Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

   

  назва спеціалізації

  141

  Автоматизоване управління технологічними процесами


  Мета курсу “Автоматизовані електроприводи в будіндустрії” спрямована на отримання студентами знань, достатніх для проектування і експлуатації електроприводів технологічним процесам будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів.

  Завданням навчальної дисципліни є оволодіння теоретичною базою електроприводу будівельних машин та механізмів та промисловості будівельних матеріалів з орієнтацією на вирішення наукових та практичних задач.