Résumé de section

 • Змістовий модуль 1. Основи теорії електричних кіл.

  Тема 1. Основні поняття та їхні визначення. (Поняття про електричну енергію та електричне коло. Величини які характеризують електричне коло та закони.).

  Тема 2. Електричне коло постійного струму. (Закони Кірхгофа. Послідовне та паралельне з'єднання споживачів. Закон Ома.).

  Тема 3. Електричні кола змінного синусоїдного струму. (Елементи електричних кіл: активні та реактивні. Потужності в електричних колах змінного струму. Трифазні електричні кола.).

  Змістовий модуль 2. Електромеханіка

  Тема 1. Трансформатори. (Будова, принцип дії, основні параметри та призначення. Досліди «холостого ходу» та «короткого замикання».).

  Тема 2. Електричні машини (Асинхронні машини - їх будова, принцип дії, характеристики та призначення.).

  Тема 3. Засоби захисту електричних мереж (Запобіжники, роз'єднувачі, автоматичні вимикачі та пристрої автоматичного захисту.).

  Тема 4. Електропостачання (Основи електропостачання будівель і споруд. Вимоги до будівель і якості електроенергії. Розрахунок перерізу провідників і кабелів. Розрахунок навантажень).