Section outline

 • Спеціальність Семестр Лекцій Лаб. Практ. Самост. Підсумк. контроль
  ЕК 5 12 4
  6 23
  залік


  Викладачі: Кравченко Ігор Миколайович

  101

  «Екологія»

   

  назва спеціалізації

   

  «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

  Мета дисципліни полягає у викладанні студентам основ знань з електротехніки, електропостачання та електротехнічного забезпечення будівель і споруд.

  Завдання дисципліни – отримання навиків з розрахунку, проектування електричних кіл, підбору та вміння використовувати електричне обладнання, правил безпечної експлуатації електричного обладнання.