Section outline

 • Мета дисципліни: надання знань, умінь, та формування компетентностей й програмних результатів навчання для здійснення ефективної професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення промислових техногенних аварій та природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах, і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. Окремими питаннями при вивченні дисципліни розглянуто аспекти цивільного захисту в умовах виконання персоналом будівельної галузі професійних завдань та під час перебування у громадських місцях та на відкритих територіях у повсякденному житті.

  Спеціальність    Семестр Лекцій  Лаб.  Практ.  Самост.  Підсумк. контроль  

  Промислове цивільне будівництво

  7/10  24/10 6/610/2  50/72 залік/залік
   Менеджмент організації7/10  24/10 6/610/2 50/72 залік/залік 
  Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 8/10  22/10 0/8 18/10 50/ 62екзамен/залік 

  Викладачі: к.т.н., доцент Касьянова Оксана Миколаївна
  викл. Корінний Володимир Ілліч

  • Шановні здобувачі, раді вас вітати на сторінці дисципліни "Охорона праці в будівництві та цивільний захист".

   Для опанування дисципліни виконайте декілька основних етапів:

   1. Ознайомтесь з лекційним та практичним матеріалом, наданим для вивчення дисципліни.

   2. Виконайте практичні заняття та лабораторні роботи за наведеними методиками та варіантом, який відповідає номеру в журналі академічної групи.

   3. Надішліть виконані роботи на перевірку викладачу (слідкуйте за обмеженням часу).

   4. Підготуйтесь до підсумкового тестування з дисципліни.

   5. Пройдіть у встановлений час підсумкове тестування (обмежено лише одним днем та однією спробою).

   6. Отримайте підсумкову оцінку з дисципліни.

   7. Загальна оцінка з дисципліни враховує бали, накопичені при вивченні обох частин дисципліни: "Охорона праці в будівництві" та "Цивільний захист".