Про курс

В даному курсі розглядаються питання програмування робототехнічних інформаційних систем. Під час вивчення курсу здобувачі ознайомляться з теоретичними і практичними задачами роботи з Python, Ci, Arduino. Отримають знання з призначення та будови інформаційних систем роботів, розумітимуть алгоритми роботи систем управління роботами. 

В курсі передбачається набуття практичних навиків з програмування елементів інформаційних систем роботів.

Викладачі:

      Міщук Дмитро Олександрович

      Кандидат технічних наук, доцент
      Київського національного університету
      будівництва і архітектури 

Рекомендовані базові знання: 

Для засвоєння курсу бажано мати базові знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін "Вища математика”, "Фізика", "Електротехніка”, "Стандартизація та взаємозамінність".

Для зарахування на курс необхідно звернутися до викладача.

Зміст освітньої компоненти:

 • Модуль 1. Теоретичні основи робототехніки та апаратної частини роботів
  1. Загальні відомості з робототехнічних систем
  2. Теорія безпілотних літальних апаратів (БПЛА)
  3. Теорія транспортних роботів
  4. Інформаційні системи роботів
  5. Системи навігації та управління роботів
 • Модуль 2. Теоретичні основи програмної частини роботів
  1. Засоби програмування робототехнічних систем
  2. Візуальне ручне та програмне керування роботом
  3. Ознайомлення із інтерфейсами керування робототехнічних систем
 • Модуль 3. Програмування робототехнічних систем
  1. Основи теорії автоматичного керування. Автономні безпілотні системи
  2. Основі комп’ютерного зору