Практичні заняття

1) Механічні коливання

2) Механічні хвилі. Електромагнітні коливання та хвилі

3) Геометрична та хвильова оптика. Закони геометричної оптики

4) Закони теплового випромінювання. Квантова природа світла та хвильові властивості частинок. Атом Бора

5) Радіоактивність. Ядерні реакції. Енергія зв'язку ядер