Практичні заняття

1) Молекулярно-кінетична теорія речовини.Рівняння стану ідеального газу. Кінетична енергія молекул

2) Перше начало термодинаміки. Ізопроцеси в газах

3) Перше начало термодинаміки. Адіабатичний процес. Цикл Карно

4)Явища переносу. Поверхневий натяг, капілярні явища

5) Ентропія. Фази та фазові перетворення