Практичні заняття

1) Електростатичне поле та його характеристики. Робота електростатичного поля

2)Потік вектора напруженості електростатичного поля.Теорема Гаусса

3)Постійний електричний струм.Правила Кірхгофа. Робота та потужність постійного електричного струму

4) Магнітне поле та його характеристики. Рух заряджених частинок у магнітному полі

5) Електромагнітні явища. Робота при переміщенні провідника зі струмом в магнітному полі