Практичні заняття

1) Кінематика та динаміка поступального руху

2) Кінематика та динаміка обертального руху

3) Застосування законів збереження імпульсу та енергії в механіці.закон всесвітнього тяжіння

4) Статика. Умови рівноваги матеріальної точки та твердого тіла. Центр ваги. Види рівноваги

5) Елементи механіки суцільних середовищ